Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Media Future Week | December 6, 2021

Scroll to top

Top

#mfw12 Big data: een big deal

Elke dag worden er gigantische hoeveelheden digitale data gegenereerd en opgeslagen. Dan hebben we het niet alleen over alles wat mensen en organisaties bewust op hun website of via Facebook, Twitter of You Tube publiceren. Maar ook bijvoorbeeld over financiële en medische gegevens, over gegevens van allerhande sensors, ticketappartuur, of bewakingscamera’s. Wie de kunst verstaat om in deze chaos antwoorden op zijn vragen te vinden, heeft goud in handen. De impact van het gebruik van Big Data is nu nog nauwelijks voor te stellen, aldus Dirk de Roos op de eerste dag van de Media Future Week.

 

Dirk de Roos, Information Architect en Big Data expert, geeft een aantal voorbeelden van hoe analyse van Big Data nu al door bedrijven wordt gebruikt. Zo noemt hij een Amerikaanse filmmaatschappij die de marketing van hun nieuwe speelfilm wilden testen. Tijdens de uitzending van de Oscar-uitreiking werd de trailer van de film meerdere malen uitgezonden. Samen met IBM verzamelde en analyseerde de maatschappij de honderdduizenden reacties op Twitter en distilleerden daaruit de trending mening. Een ander voorbeeld is Telco Asia. Deze Aziatische telefoonmaatschappij krijgt elke dag 6 miljard(!) CDR’s (call related records) via zijn zendmasten. Uit analyse van de gegevens kan het bedrijf afleiden wat leefgewoontes van zijn klanten zijn: wie elke dag heen en weer reist tussen A en B, zal immers hoogstwaarschijnlijk in A wonen en in B werken. Uit hun data kunnen ze ook opmaken wie een groot en invloedrijk netwerk heeft en extra aandacht verdient om hem als klant te behouden.

Denkprocessen
En dan IBM zelf: het bedrijf is al vele jaren bezig met het analyseren van menselijke denkprocessen. Een eerste voorbeeld was de schaakcomputer Deep Blue die in 1997 van de schaakgrootmeester Kasparov won. Dit staaltje overtrof IBM in 2003 toen Deep Blue’s opvolger Watson populaire vragenquiz Jeopardy! won van twee oud-kampioenen. Watson had daarvoor gesproken en geschreven taal ‘leren’ lezen en interpreteren. Een volgende stap is Watson inschakelen voor het stellen van medische diagnoses.

Dirk de Roos
Volgens De Roos is in de VS 1 op de 5 diagnose niet correct. Tussen 45.000 en 100.000 mensen sterven jaarlijks aan de gevolgen daarvan. Watson kan doktoren helpen in het stellen van diagnoses op basis van de nieuwste medische inzichten en aanwezige patiëntinformatie. Om de accuraatheid te verhogen kan de computer ook ‘leren’.

Goudmijn
Big data kan dus een goudmijn zijn. Je moet het goud alleen wel weten te delven
Traditionele informatie vraagt een analytische en gestructureerde benadering. De informatie kun je opslaan in kolommen en rijen, vervolgens kun je deze bewerken. Big Data onderscheiden zich doordat ze ongestructureerd zijn (Variety). Geen keurige informatie, maar weblogs, sociale data, sensor data, e-mails en You Tube-filmpjes in de speciaal daarvoor ontwikkelde open source toepassing Hadoop. Je vindt de benodigde informatie alleen als je er gericht naar zoekt. Dit vraagt een intuïtieve, holistische en creatieve aanpak. Daarnaast kenmerken Big Data zich door de snelheid (Velocity) waarmee ze gegenereerd en verwerkt moeten worden en het Volume: er wordt niet meer geteld in terabytes (TB), maar in petabytes (1 PT = 108.000 dvd’s). Bij internetprovider Yahoo staan daarom bijvoorbeeld zo’n 50.000 – relatief goedkope – computers parallel geschakeld zodat ze de informatie die hen elke seconde bereikt, snel en accuraat te kunnen verwerken. Dit in tegenstelling tot de traditionele datawarehouses die vaak gebruik maken van één of enkel grote en dure systemen.

Kansen en bedreigingen
De ontwikkelingen gaan snel. De Roos ziet een groeiende behoefte aan Data Scientists, mensen die op een creatieve manier naar data kijken, op zoek naar waarde voor hun klant of de organisatie waar ze werken.

Daarnaast ziet hij al een opkomst van eenvoudige analyseprogramma’s, waardoor ook mensen zonder statistische kennis met Big Data aan de slag kunnen en toegang kunnen krijgen tot alle gegevens. Want dat het gebruik van Big Data een noodzakelijke voorwaarde is om succesvol te zijn, staat voor hem vast. Analyse en gebruik van Big Data stelt je in staat om ‘bij’ te blijven, want de ontwikkelingen gaan ongelofelijk snel.

Gevolgen
Wat zijn de gevolgen van al die snelle technologische ontwikkelingen? De Roos laat zich niet verleiden tot uitspraken. Hij ziet grote voordelen door alle nieuwe toepassingen, maar ook de uitdagingen op het gebied van privacy. De impact van technologische ontwikkelingen laten zich volgens hem ook niet voorspellen. Had de uitvinder van de boekdrukkunst ooit kunnen weten waar een bredere verspreiding van het geschreven woord toe zou kunnen leiden? Het is daarom volgens hem van essentieel belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en om de publieke discussie te blijven voeren over welke waarden we met z’n allen belangrijk vinden: in wat voor wereld willen we leven? Is dat een wereld waarbij de winsten voor het bedrijfsleven voorop staan? Kiezen we voor de ‘good of all’, ofwel gaat het welzijn van de maatschappij boven die van het individu? Of hechten we juist meer waarde aan onze individuele vrijheid? Volgens Dirk is het een taak van de mediaprofessional om de uitdagingen van nieuwe technologie bij het publiek bekend te maken.

Door: Ellen Röling