Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Media Future Week | September 27, 2021

Scroll to top

Top

Media-onderwijs naar next level met tweede Media Future Week in mei

Na het succes van verleden jaar vindt nu de tweede Media Future Week (MFW) plaats in Almere. Van 7 tot en met 10 mei worden studenten, lectoren en docenten van de mediaopleidingen van tien hogescholen meegenomen in een rollercoaster van masterclasses, groepswerk, lezingen en inspiratiesessies met toonaangevende sprekers uit de (inter)nationale mediawereld. ‘Doel is deelnemers naar een next level in hun vakgebied te brengen en de relatie tussen onderwijs en media-industrie te versterken’,  vertelt coördinator Frank Visser van iMMovator.

‘Via het onderwijs willen we een bijdrage leveren aan innovatie in het bedrijfsleven. Tot voor kort deden we dat voornamelijk via de onderwijsadviesraden van de diverse opleidingen. Maar het kost tijd voordat we via die weg de toegevoegde waarde kunnen hebben die we zoeken. Met de MFW hebben we een directe ingang tot studenten en docenten. We geven de beste en meest gemotiveerde studenten een volwaardig programma van hoog niveau. Ze krijgen de kans mensen te ontmoeten die ze anders nooit zouden ontmoeten en worden gevoed met de laatste ontwikkelingen en vernieuwende inzichten. En net als verleden jaar hebben we vier internationale keynotespeakers, waaronder de bekende web 2.0-criticus Andrew Keen en Emmy-award winnaar Seth Shapiro.’

Doel is dat ze tijdens de week een toekomstvisie ontwikkelen. Daarvoor werken de deelnemers in gemengde teams samen aan een crossmediale case. ‘Vorig jaar was dat rondom een thema. Dit jaar hebben we bedrijven uitgenodigd als Case-partners die concrete casussen inbrengen. Elke hogeschool schrijft één of meer whitepapers over een onderwerp uit hun onderzoeksprogramma’s, waardoor de deelnemers tijdens de week de beschikking hebben over een bibliotheek van uitgebreide kennisdocumenten over een breed aantal gerelateerde onderwerpen.’

Boost
De verwachtingen zijn hoog gespannen. ‘Studenten en docenten waren verleden jaar laaiend enthousiast. Mooi was dat ze met name het groepsproces als zeer waardevol zagen. In een team samenwerken onder begeleiding van je eigen toegewezen procesbegeleider, in combinatie met de input van lezingen en workshops bleek hun kennis en creativiteit een enorme boost te geven. Hun eindpresentatie was een perfect voorbeeld van de kracht van co-creatie.’

Voor docent Eric Voigt van NHL Hogeschool in Leeuwarden, één van de founding partners, bracht de MFW een grote verdieping. ‘Niet alleen door het programma, maar ook door de uitwisseling met mijn collega’s. Daarnaast is het contact met de studenten geïntensiveerd. Na de week konden we blíjven praten over mediaontwikkelingen en over de cases waaraan gewerkt was.’ Het effect van de MFW is bij de studenten volgens hem goed merkbaar. ‘Ik zie een versnelling. Ze zijn sneller geworden in het zoeken van bronnen en het leggen van verbindingen tussen kennis en mensen. Ze hebben op een nieuwe manier leren samenwerken. Dankzij MFW zijn ze een stukje trotser op hun kennis.’

MFW leeft
De MFW lijkt een plek in het media-onderwijs te hebben verworven. Docent Peter van Waart van de Hogeschool Rotterdam: ‘Na onze ervaring van dit jaar hebben we de MFW voor de derdejaars studenten in ons honoursprogramma verplicht gesteld. Of dat vooruitzicht motiverend werkt op andere mediastudenten? We merken dat de MFW lééft. We hebben al spontaan aanvragen gekregen van studenten, terwijl we vorig jaar eigenlijk nauwelijks kandidaten konden vinden.’ Ook voor de hogescholen zelf blijkt deelname onverwachte positieve effecten te hebben. Visser: ‘Via iMMovator vinden ze aansluiting bij het Nederlandse topsectorenbeleid. Daarnaast zijn ze de verbinding met elkaar aangegaan. De hogescholen beschouwden elkaar deels als concurrenten, maar kwamen er door de MFW achter dat de overlap eigenlijk wel meevalt. De mediaopleidingen onderling leggen andere accenten en zijn door vestigingsplaats ook geografisch gezien geen bedreiging voor elkaar. Mede dankzij de MFW hebben ze de deuren voor elkaar opengezet.’