Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Media Future Week | December 6, 2021

Scroll to top

Top

Team 4: Concept

Concept

 

Probleem:

Een gemeente heeft een stuk grond binnen de gemeente en moet hier iets voor verzinnen. Om de bewoners er maximaal bij te kunnen betrekken en er achter te komen wat hun behoefte is wil de gemeente een soort discussie hierover starten.

Op een vastgestelde dag in het gemeentehuis of een buurthuis samenkomen, is voor veel mensen uit de gemeente/ leefomgeving niet ideaal i.v.m. werk, kinderen, huishouden en andere bezigheden die bij het drukke moderne leven van nu horen. Ook is het lastig om van al deze mensen hun ideeën te verzamelen en ze tot de verbeelding te laten spreken.

Dit alles kan opgelost worden door een systeem te ontwerpen dat de mensen optimaal laat participeren in het proces. Er wordt een platvorm gecreëerd waar de mensen een gebied in hun omgeving kunnen kiezen, waar zij hun ingeving aan kunnen geven doormiddel van Augmented Reality en crowdsourcing.

 

Twee trend die hier een erg grote rol in spelen zijn Wisdom of the Crowd en Loco for Local.

Mensen worden steeds meer op hun eigen leefomgeving georiënteerd als het gaat om wat zij belangrijk vinden. Ook omdat de wereld steeds groter wordt en de bereikbaarheid toeneemt hebben mensen behoefte aan overzichtelijkheid en specificatie van hun eigen leefgebied. Ook zullen mensen steeds meer op internet deel gaan nemen.

 

Oplossing:

Doelgroepen:

Omwonenden: Mensen die rondom het betreffende gebied wonen.

Ontwerpers: geïnteresseerden die het leuk vinden om een idee in te zenden.

 

Doel:

Een meer efficiëntie en effectieve manier voor de gemeente en planologen om bewoners en bevolking bij de ontwikkeling van nieuwe leefgebieden te laten participeren en meer een effect van cocreatie te creëren.

 

Betrokken partijen:

De doelgroep van het product

De gemeente

De architecten en planologen

De producenten

 

Uniek:

-futuristische innovaties

-fysieke/ zintuiglijke ervaring van iets wat nog niet bestaat

-de natuur naar de eigen hand zetten (uniek voor Nederland)

-het community gevoel versterken

 

Hoe ziet het product eruit?

 

Algemene beschrijving/visie:

Het product bestaat uit een App en een platform. Wanneer er een stuk land opnieuw ingericht moet worden of er nog geen bestemming is voor een leeg stuk land komt dit land beschikbaar op het platform en kunnen mensen van over het hele land ontwerpen gaan creëren met de speciaal daarvoor ontworpen App. De App zal een aantal formats en categorieën bevatten, waar door experts voorgeprogrammeerde elementen aangeboden zullen worden, waar men dan uit kan kiezen en kan gaan gebruiken in het ontwerp.

De ontwerpen kunnen dan ge-upload worden naar het platform, waar iedereen die ook ingelogd is er beschikking over kan krijgen, het aan kan passen en de ontwerpen kan bekijken en vergelijken. Ook kunnen mensen gaan stemmen op de ontwerpen die op het platform staan. Uiteindelijk komen daar een aantal ontwerpen uit die het beste zijn beoordeeld en gaan experts bepalen welke het best uit te voeren zijn en het beste ontwerp hebben. Die selectie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van 3Dprojectie. Oftewel men kan met een levensgroot hologram tevoorschijn laten komen op de plek waar het design uitgevoerd zou moeten worden met alleen hun eigen mobile device.

Op basis van deze hologrammen kunnen de mensen een betere verbeelding krijgen van de ontwerpen en ontstaat er een betere beleving van de ontwerpen. Men kan door het ontwerp heen lopen en rondkijken en een gevoel krijgen bij hoe het ontwerp er in de realiteit uit zal gaan zien. Doormiddel van Augmented Reality kan men dit in de nabije toekomst ook al, alleen dan nog met als hulpmiddel een mobile device waar men dit op kan zien.

 

App:

De App wordt een programma in de stijl van de videogame ‘The Sims’, maar dan op een meer reële en futuristische manier, met een meer functionele achtergrond. Doormiddel van vastgestelde categorieën en al aangeleverde formats en elementen kunnen gebruikers een reëel ontwerp maken voor een bestaand stuk grond of plaats ergens in het land. Ook zal er doormiddel van de toepassing Augmented Reality een veel reëler beeld gevormd kunnen worden van het ontwerp. Men kan al virtueel of in real-life over de plek lopen waar het ontwerp uiteindelijk uitgevoerd moet worden, en doormiddel van hun mobile device al zien hoe het ontwerp er uit zal gaan zien levensgroot uitgevoerd. Dit is een visie van het product voor de nabije toekomst.

Voor de verre toekomst bestaat er een visie die “levensecht” tot een ander niveau zal tillen. Men kan doormiddel van hun ontwerp en de Augmented Reality het ontwerp bij wijze van spreke uit hun device tillen en doormiddel van een projectie en hologrammen de mogelijkheid krijgen daadwerkelijk door het ontwerp heen te lopen. Zo krijgt de gebruiker een ultieme verbeelding van hoe het ontwerp er in realiteit uit zal zien en ook hoe het ontwerp er bij rest van de omgeving uit zal zien.

 

Platform:

Het platform wordt de “plek” waar men samenkomt en experts, gemeente, ontwerper en bewoner de ontwerpen kunnen uploaden, bekijken, downloaden, erover discussiëren en erop kunnen stemmen. Overigens is het stemmen alleen voor de bewoners en experts.

Als eerst kan iedereen uit het land een ontwerp uploaden, waarna de bewoners kunnen stemmen op de ontwerpen, waar dan een selectie uit komt van de beste ontwerpen. Experts gaan dan kijken wat realistisch en uitvoerbaar is en maken dan daar een selectie van. Van deze selectie worden dan hologrammen gerealiseerd en daarna kan men voor een laatste keer stemmen op het ontwerp dat zij gerealiseerd willen hebben. Het stemmen gebeurd doormiddel van het platform, waar mensen een account moeten aanmaken en hun persoonlijke nummer (ID-kaart, paspoort) moeten invoeren om te controleren of ze wel echt binnen de gemeente wonen waar de stemming over gaat. Iedereen kan ontwerpen, maar alleen de buurtbewoners en experts kunnen stemmen.

 

Relevantie:

De relevantie van het product voor de verschillende betrokken is bij dit product vooral de functionaliteit die het product kan bieden.

Voor gemeente en experts bied het een mooie kans om snel te zien wat er leeft onder de mensen/ bewoners en wat voor ideeën zij over het ontwerp hebben. Dit kan allemaal gevisualiseerd worden. Ook zal het geld en tijd schelen. Alleen al als er gedacht wordt aan het inhuren van bepaalde gespecialiseerde onderzoeksbureaus en bedrijven, maar ook in de vorm van laagdrempeligheid om op een relatief snelle manier informatie uit de gemeenschap te verkrijgen. Ook is het simpelweg een handige manier voor de expert, zoals planologen en architecten, om nieuwe input te ontvangen en  vernieuwende ideeën aangeleverd te krijgen.

De doelgroep van het product zal vooral baat bij dit product hebben, omdat zij gemakkelijk en snel mee kunnen meebeslissen en participeren in belangrijke ontwikkelingen rondom hun leefgebied. Ook is het een laagdrempelige manier om meer interactie tussen de bewoners te creëren en zo te zorgen voor een hechtere en meer betrokken gemeenschap.